ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 18, 2011

നാം ഒരുക്കിവെക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം തടവറകള്‍

ഇവിടെ ഈ സൈബര്‍ ലോകം പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ച്ചെദം ആണെന്ന് തീര്‍ത്തും പറയാന്‍ കഴിയില്ല എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ അത് പൊതു സമൂഹത്തിനെ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് .. ആശയങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അത് മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി, അവന്‍ പ്രതിനിദാനം ചെയ്യുന്ന ഐഡന്റിറ്റി എന്ന കാര്യങ്ങളോടുള്ള പ്രാധാന്യം.. ഒരാള്‍ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്ങില്‍ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ടു വെച്ചാല്‍ ഇപ്പോഴും അതിനോട് പ്രതികരിചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചില മാനധണ്ടങ്ങളുടെ പുറത്താണ്... അത് ആ ആശയത്തേക്കാള്‍  ഏറെ ആ ആശയത്തിന്റെ  അല്ലെങ്ങില്‍ ആ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിക്കു  പുറത്തു നിനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആസ്പമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.. നമ്മുടെ മുന്‍പിലുള്ള വാക്കുകളേക്കാള്‍, ദ്രിശ്യങ്ങലെക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം നമ്മള്‍ ആ വാക്കുകളില്‍, ആ കാഴ്ചകളില്‍ നമ്മള്‍ കാണാന്‍ അഥവാ വായിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്ങില്‍ കാണുന്നു അഥവാ വായിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ആണ് .. അത് എഴുതുന്നവന്‍ ആര് , അവന്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഐഡന്റിറ്റി എന്ത് ... അവന്‍ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന  ആശയത്തില്‍ അഥവാ മെസ്സജില്‍ ഞാന്‍ എന്ത് നിലപ്പാട് ആണ് ഇതുവരെ പുലര്തിയിട്ടുള്ളത് ... ഇതൊക്കെ കൂട്ടികലരുന്നു അതോട് കൂടി ആ മെസ്സേജ് എന്ന സത്യം ശഖലിതമായി മാറുന്നു. ആ മെസ്സജിനോട് വസ്തു നിഷ്ഠമായ ഒരു പ്രതികരണം അസാധ്യമാവുന്നു.. ഞാന്‍ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം ഇഷ്ടത്തോടെ അണിയുന്ന അല്ലെങ്ങില്‍ നമ്മുടെ മേല്‍ അടിചെല്‍പ്പിക്കപെടുന്ന ഐടെന്റിടികള്‍ നമ്മുടെ മനസ്സിനും, ബുദ്ധിക്കും വിലങ്ങുകള്‍ ഇടുന്നതായി... ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയില്‍ പെട്ട് പോയത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്ങില്‍ ഒരു മത വിശ്വാസി ആയി പോയത് കൊണ്ട്, മനസ്സാക്ഷിക്കു നിരക്കാത്ത പലതും, ബുദ്ധിക്കും ചിന്തക്കും പാകമാകാത്ത പലതും അന്ഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതുമായ ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം ആണ് ഇന്ന് സമൂഹം നില നിര്‍ത്തുന്നത് ... അല്ലെങ്ങില്‍ എന്തിനു സമൂഹത്തെ പഴിക്കണം, നമ്മള്‍ വ്യക്തികള്‍ നില നിര്‍ത്തുന്നത് ... 

അത് പോലെ തന്നെയാണ് അടിചെല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ കാര്യങ്ങള്‍ ... ഒരാള്‍ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന വാര്‍പ്പ് മാതൃകകള്‍ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിനു മുന്നില്‍ അടിചെല്‍പ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ... അവനനവന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തില്‍  നടക്കുന്ന അപചയങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ദുര്‍വിധി പല മഹാന്മാര്‍ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അച്ചടക്കം എന്ന ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി ദുര്‍ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധം ആണ് പലപ്പോഴും അതിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താന്‍ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോട്, അതിന്റെ നയങ്ങളോട്, ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റു വ്യക്തികളോട്, അതില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ് അല്ലെങ്ങില്‍ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിശാല ചിന്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനവും കൊടുക്കുന്നില്ല... പുരോഗമനം എന്ന ലാബെലിട്ടായാലും പിന്തിരിപ്പന്‍ എന്ന് കരുതപെടുന്ന കൂട്ടായ്മയായാലും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഈ വിഷയത്തില്‍ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.. പലപ്പോഴും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് മറക്കുള്ളില്‍ ഒരു വേദി ഒരുക്കപ്പെടാരുന്ടെങ്കിലും അതെ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദം ആയിരുന്നെന്നു കാലം തെളിയിച്ചതാണ്.

സാങ്കേതികത എന്നത് അടുത്ത കുരുക്ക്‌.. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഒരാള്‍ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്കകത്തു നിന്ന് കൊണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാല്‍, അവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് സാങ്കേതികത എന്ന വരട്ടു ന്യായമാണ്.. പിന്നെ നടക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ബ്രാണ്ടിംഗ് ആണ്.. അടിചെല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ആരോപിക്കപെട്ട ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ തന്നെ ആ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ആജീവനാന്ത തടവ്‌ കൊടുക്കുന്നു.. ഇപ്പോള്‍ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി മാത്രം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ റിബല്‍ എന്ന് ചാപ്പ കുത്തി പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ അസ്ഥിത്വം ഒന്നുകില്‍ കീഴടങ്ങല്‍ അല്ലെങ്ങില്‍ പരിപൂര്‍ണ rebellion എന്ന രണ്ടു ഓപ്ഷനില്‍ ഒതുക്കുന്നു.പരിപൂര്‍ണ rebellion എന്ന ഓപ്ഷന്‍ പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വാതിലും ആവുന്നു..

ഇനി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതികളെ പറ്റി പറയുമ്പോള്‍, ഒരു പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുമ്പോള്‍ ആ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായ കാര്യതെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം ആ പ്രതിഷേധം നടന്ന രീതിയില്‍ ചെന്ന് ചേര്‍ക്കുന്ന ഒരു വിചിത്ര വ്യവസ്ഥയില്‍ പെട്ട് നാം ഇപ്പോഴും ചുറ്റി കറങ്ങുകയാണ്.

ഇത് ഒരു ചര്‍ച്ച തുടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ആണ് ... അത് കൊണ്ട് തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: