ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 16, 2011

വേണം ,എല്ലാ ജയിലിലും ഒരു ഫൈവ് സ്റാര്‍ ആശുപത്രി

ഇയ്യിടെയായി തീഹാരിലെക്കും പരപ്പന ആഗ്രഹാരയിലെക്കും, വീയൂരിലെക്കുമുള്ള വി ഐ പികളുടെ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്... അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ച് വേദനയുടെയും ദേഹാസ്വാസ്ത്യതിന്റെയും  സീസണും.. കോടതിക്കും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും നല്ല പണി. ഇതൊക്കെ സെര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്യാനും വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാനുമൊക്കെ ഒരു പാടും സമയവും പ്രയത്നവും നഷ്ടം .. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഏതായാലും ഒരു മാര്‍ഗമേ ഉള്ളൂ... എല്ലാ ജയിലിലും ഓരോ ഫൈവ് സ്റാര്‍ ആശുപത്രി, എല്ലാ സവ്കര്യതോടെയും സുകവസിക്കാന്‍ .. അപ്പോലോക്കാര്‍ക്ക് അല്ലെങ്ങില്‍ മനിപ്പാല്കാര്‍ക്ക് അത് കൊണ്ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കാം .. ഏതായാലും ഈ പുങ്ങവന്മാര്‍ ഒന്നും ഒരു  സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലും പോവില്ല ...പിന്നെ അല്ലെങ്ങില്‍ അമേരിക്കയിലോ സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡ് ഇലോ ഇവര്‍ക്ക് പാര്‍ക്കാന്‍ ജയിലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും http://www.madhyamam.com/news/125708/111015

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: