വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 27, 2012

ഉത്തരവാദിത്തതോടെയുള്ള തീര്‍ഥാടനം

അടുത്ത രണ്ടു മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കേരളം മറ്റൊരു ശബരിമല തീര്‍ഥാടനതിനു കൂടി ഒരുങ്ങുക ആണല്ലോ... ടൈഗേര്‍ റിസര്‍വുകളില്‍ ടൂറിസം, തീര്‍ഥാടനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു കാമ്പയിന്‍ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ട സൌകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരമാവധി ബോധാവാന്മാരവുകയും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ക്കും  കടമകള്‍ക്കും നേരെ കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ സഹജമായ സവിശേഷതയാണ്. പ്രധാനമായും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രതിവര്‍ഷം വന്‍ജനപ്രവാഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ആണല്ലോ ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം... ശബരിമല എന്നുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തില്‍ മാത്രമല്ല.. വഴിയിലുള്ള മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തീര്‍ഥാടക പ്രവാഹം ഈ സീസണില്‍ ഉണ്ടാവും.. പല സംസ്കാരങ്ങളില്‍ നിന്നും, പല പശ്ചാത്തലങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴുകി എത്തുന്ന ഈ ജന സന്ജയതിന്റെ വീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കും പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ക്കും വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മതം എന്ന വിവേകം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്‍ ഒരിക്കലും സമീപിക്കാത്ത ഒരു വിഷയം ഉള്‍പെട്ടിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം...  അത് കൊണ്ട് തന്നെ "ഉത്തരവാദിത്തതോടെയുള്ള തീര്‍ഥാടനം" എന്ന തലത്തിലുള്ള  ഒരു കാംപൈന്‍ ജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാന്‍  വളരെ അധികം കടമ്പകള്‍ കടക്കെണ്ടാതായിട്ടുണ്ട്.  ഈ പശ്ചാതലത്തില്‍ ഒന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാന്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് വെക്കുന്നു...

പ്ലാസ്റിക് നിരോധനം നിലവിലുണ്ട്, എന്നാലും ഒരു നല്ല ശതമാനം തീര്‍ഥാടകരുടെ കൈവശം എപ്പോഴും പ്ലാസ്റിക് വസ്തുകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പതിവാണ്. വെള്ളവും, പനിനീരും, നെയ്യും ഒക്കെ കൊണ്ട് പോവുന്ന പ്ലാസ്റിക് കണ്ടൈനരുകള്‍ പലപ്പോഴും അവര്‍ സന്നിധാനത് തന്നെ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന കാഴ്ച വളരെ സാധാരണമാണ്. അങ്ങിനെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ നമ്മള്‍ ശബരിമലയില്‍ പ്ലാസ്റിക് നിരോധനം നില നിര്തുന്നതിനോടൊപ്പം, ഇതിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളില്‍, അതായത് കെട്ടു നിറ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വെച്ച് തന്നെ തടയാനും ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്താനും ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്‌. ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത പ്ലാസ്റിക് സാധങ്ങള്‍ അവരുടെ കൈവശം കാണുക ആണെങ്കില്‍ അതൊക്കെ പ്രഭവ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് പോവാന്‍ അവരെ ബോധാവല്‍ക്കരിക്കേണ്ട മാര്‍ഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം

അടുത്തത്, ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ പമ്പയില്‍ ഒഴുക്കുന്ന ഒരു ഏര്‍പ്പാട്. ഇത് എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്‌ എന്ന് എനിക്ക് രൂപമില്ല.. പക്ഷെ ഏറെയും അന്യസംസ്ഥാനക്കാര്‍ ആണ് ഈ ഒരു ഏര്‍പ്പാടിന് തുടങ്ങിയത്... ഇപ്പോള്‍ അത് വളരെ വ്യാപകമായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു..  ഞാന്‍ ആദ്യമായി ശബരിമലക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്, ഒരു മുപത്തി മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ്, അന്ന് ഒന്നും ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള ഒരു "ആചാരം" ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടില്ല... അത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടെപ്പോഴോ കൂട്ടി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട (പലവിധ ആധുനിക ശരണം വിളികല്‍ പോലെ) പ്രാകൃതമായ ഒരു ആചാരമാണ് അത് എന്നാണു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തില്‍ ഒരു ആചാരവും ഇല്ല എന്നും അത്തരം ഒരു നടപടി പമ്പയിലെ നീരോഴുക്കിനെ ബാധിക്കുകയും, പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുല്ലതാണ് എന്നും വ്യാപകമായി പ്രചരണം നല്‍കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു...

ഇത് രണ്ടു മെസ്സജുകള്‍... ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും, ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമാവധി തീര്‍ഥാടകരില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള  മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനും ആണ് ഈ കാമ്പയിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു തുടക്കമിടുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ.. എല്ലാവരുടെയും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...