വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 25, 2014

ഇന്നത്തെ സെഞ്ച്വറി

ഒടുവിൽ ബ്ലോഗിൽ 100 പോസ്റ്റ്‌ തികഞ്ഞു...  2006 ൽ തുടങ്ങി ...കുറെ കാലം ആരും കേറാതെ കിടന്ന് .. പിന്നെ ആറേഴു കൊല്ലത്തിനു ശേഷം ജീവൻ വെപ്പിച്ചു തട്ടിയും മുട്ടിയും തികച്ച നൂറു പോസ്റ്റുകൾ ... എത്രയെണ്ണം അതിൽ കൊള്ലാവുന്നതുണ്ട് ... ആളുകൾ വായിച്ചതുണ്ട് ... ആ ആർക്കറിയാം ... തോന്നിയത് കുറിച്ചു വെച്ചു .. അറിവ് പോലെ ... അക്ഷരജ്ഞാനം പോലെ .... ഇനിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിക്കുറിക്കും ... ആവാവുന്നെടത്തോളം വരെ ... അല്ലേൽ മടുക്കുവോളം വരെ ....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: