ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 25, 2011

ഇന്നലെയുടെ ബാക്കി -2


നാളുകള്‍ക്കു മുമ്പ് .... ഒരു ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗം ആകാന്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ .... അതും സകുടുംബം.  ഒരു കുടുംബഫോടോ അരപ്പേജില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രചാരമുള്ള ഭാഷ ദിനപ്പത്രത്തിന്റെ ആള്‍ എഡിഷന്‍ അടിച്ചു വന്നപ്പോള്‍...  മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: